Arbetar du inom jord- och skogsbruk? I så fall jobbar du inom de mest olycksdrabbade branscherna. Behöver du hjälp med utbildning och rådgivning? Känner du dig trygg med att du uppfyller de krav som arbetsmiljölagen ställer?

Erbjuder motorsågskurser och arbetsmiljöutbildningar. Utför arbetsmiljömätningar samt rådgivning till företag inom jord-, skog-, trädgård-, djursjukvård, golfklubbar.

Kontakta mig via kjell at falkagarden.se eller telefon; 070-99 47 990