Om

Många års erfarenhet som lantmästare, skyddsingenjör och gymnasielärare. Utbildningssamordnare för arbetsmiljöutbildningar.
Utbildar och examinerar för motorsågskörkort A+B.
Rådgivare för SLAs medlemmar inom jord-, skog-, trädgård- och djursjukvård samt golfklubbar.

Har behörighet att utföra arbetshygienmätningar.

falkagarden-kjell

Kommentera